Tjenester

Byggekonsultasjon, rådgivning og veiledning

Skal du pusse opp men ikke helt vet hvordan det skal gjøres? Vet du ikke i hvilken rekkefølge det er lurt å begynne? Ønsker du å gjøre noe selv men vet ikke hva du kan gjøre og hva som bør settes bort? Trenger du en som kan gi deg en skreddersydd fremdriftsplan for ditt prosjekt og profesjonell hjelp til din oppussing?

Svea Takst er en støttespiller for deg som ønsker å lære mer om oppussing samt prøve selv med god faglig veiledning. 

 

Svea Takst kan være behjelpelig med:

  • Tømreroppdrag 

  • Prosjektleder under byggeprosessen

  • Byggekonsultasjon, råd og veiledning

  • Innhente tilbud fra seriøse aktører

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporter omhandler den tekniske standarden til en bolig. Tilstandsgrader settes ut ifra boligens standard og man får informasjon over gjenstående levetider på boligens ulike aspekter. I tillegg kan anbefalte tiltak beskrives ved avdekkede avvik på din bolig. 

Under bestillingsskjema vil du se en Boligsalgsrapport NY. Denne rapporten er laget for å tilfredstille den nye avhendingsloven når det kommer til kontrollpunkter i boligen. Befaringene skal utføres på en høyere detaljnivå og med evt hulltaking i konstruksjonen for full visshet om fukt/ mugg problematikk. 

Tilstandsrapport med vedlikeholdsplan

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for en bolig gir en forutsigbar økonomisk oversikt over akutte og fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold. Svea Takst kan være behjelpelig med å hente inn tilbud fra byggefirma samt utføre vedlikehold og eventuelle oppgraderinger dere måtte ha behov for. 

Reklamasjon/skadetakst

Skadetakst brukes i eventuelle erstatningssaker hvor man får skader på eiendommen sin. Takstmannen kommer da inn som en uavhengig tredjepart for å taksere skadens omfang og reparasjonskostnader. 

Tetthetsmåling (trykktesting) og termografering av bolig

Tetthetsmåling, ofte kalt trykktesting, er en test for å avdekke antall luftutvekslinger pr. time i en bolig. Dette gjøres ved å utsette boligen for over- eller undertrykk. Da kan man avdekke eventuelle lekkasjer ved å registrere varmetap og uønsket luftvandring fra boligens overflater (gulv, tak og vegger). Ved en tetthetsmåling kontrolleres luftutvekslingene opp mot gjeldende byggeforskrift. Tetthetsmåling også viktig for å redusere fare for fukt i bygningens klimaskjerm, dvs. det som skiller inneklimaet fra uteklimaet. 

Dersom man oppdager varmetap kan man ved hjelp av termografering lokalisere områder som må utbedres. Termografering måler bygningens temperatur og vil dermed finne eventuelle lekkasjer på en enkel måte. Det er en stor fordel å utføre tetthetsmåling og termografering på samme tid for å oppdage feil og mangler i en byggekonstruksjon.